Jak podłączyć gaz do domu? Kompletna instrukcja krok po kroku

Instalacja gazowa, 24 lipca 2019

podłączenie gazu do domu

 

Dobry projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz sprawne wykonanie przyłącza to najkrótsza droga do wygody i oszczędności w gospodarstwie domowym. Dzięki podłączeniu gazu do domu zyskuje się możliwość korzystania ze stosunkowo taniego surowca bez konieczności codziennego pamiętania np. o dokładaniu węgla lub pelletu do pieca. Jak wygląda jednak podłączenie gazu do nieruchomości krok po kroku?

Gdy podejmiemy decyzję o doprowadzeniu gazu do budynku, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do przedsiębiorstwa gazowego o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Zasady przyłączania obiektów do gazu regulowane są przede wszystkim poprzez Ustawę prawo energetyczne i rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. ws. szczegółowych warunków funkcjonowania gazowego. Składany wniosek musi zawierać oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i aktualną mapę sytuacyjną terenu w skali 1:500 lub 1:1000. Należy też określić wstępny termin planowanego rozpoczęcia odbioru gazu.

Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne po zbadaniu sytuacji technicznej wyda pozwolenie na stworzenie projektu przyłącza gazowego i podłączenia dostaw surowca, to wówczas pozostaje podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Oprócz standardowych danych do umowy należy dołączyć zgodę na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłączą gazowego, firmy muszą też podać numery KRS, NIP i REGON. Warunki finansowe określane są indywidualnie przez przedsiębiorstwo gazowe.

 

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej

Po podpisaniu umowy przyszli odbiorcy gazu otrzymują także wytyczne, zawarte w warunkach przyłączenia obiektu do sieci gazowej. Następnym krokiem jest zlecenie wybranemu wykonawcy sporządzenia kompleksowego projektu przyłącza gazowego. Projekt przyłącza gazowego musi być stworzony na bazie wspomnianych powyżej wytycznych. Wybierając podmiot odpowiedzialny za projektowanie instalacji gazowych, należy kierować się rzetelnością obsługi, czasem realizacji, opiniami o firmie i ostatecznie ceną wykonania projektu przyłącza gazowego. Na ostateczny wygląd i umiejscowienie przyłącza gazowego wpływ mają także wnioskujący, a każdy projekt przyłącza gazowego różni się w zależności od infrastruktury i charakterystyki terenu nieruchomości. Każdy zrealizowany już projekt przyłącza gazowego jest testowany pod kątem szczelności instalacji.

 

Podpisanie umowy na dostarczanie paliwa gazowego

Przedostatnim krokiem jest podpisanie umowy na dostarczanie paliwa gazowego z wybranym / dostępnym dostawcą. Co ważne, opłaty za dostawę surowca naliczane są dopiero od momentu faktycznego poboru gazu,  a nie od chwili podpisania umowy. Ostatnim krokiem na drodze do wygodnego poboru gazu jest złożenie wniosku o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego. Dokument musi zawierać m.in. techniczny projekt przyłącza gazowego, kopię zezwolenia na budowę przyłącza, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu przyłącza zgodnie z projektem, protokół odbiorczy i dokumenty potwierdzające pozytywnie zakończone próby szczelności oraz sprawdzenie przewodów dymowych.

Instalacja przyłącza gazowego wiąże się z wieloma formalnościami. Należy jednak pamiętać, że znacznym ułatwieniem jest w tym wszystkim zarówno obsługa przedsiębiorstw gazowych, jak i firm odpowiadających za projektowanie instalacji gazowych.

Zobacz także

Nasi partnerzy