Bezpieczne instalacje gazowe

Instalacja gazowa, 25 sierpnia 2019

bezpieczne instalacje gazowe

Zabezpieczenia instalacji gazowych stoją dziś na bardzo wysokim poziomie. Ale bezpieczne użytkowanie instalacji w domu i budynkach publicznych zależy także od naszego rozsądku i dobrej konserwacji.

Instalacje gazowe nigdy nie były bezpieczne tak jak dziś. Oprócz technologii duży udział mają w tym obowiązkowe przeglądy instalacji gazowej oraz wymagania dotyczące montażu urządzeń atestowanych. Oprócz dobrej jakości instalacji i kontroli ze strony odpowiednich służb i ekspertów ważny jest też nasz zdrowy rozsądek i odpowiedzialność jako użytkowników.

 

Wentylacja w domach i mieszkaniach z instalacją gazową

Instalacje dopuszczone do użytkowania muszą być szczelne. W niektórych instalacjach użytkowane są jednak urządzenia z tzw. otwartą komorą spalania (np. piecyki łazienkowe). Urządzenia z otwartą komorą spalania pobierają konieczne powietrze z bezpośredniego otoczenia. Jeśli dostęp powietrza będzie niewystarczający i zacznie brakować tlenu zachodzić będzie spalanie częściowe i powstanie czad (tlenek węgla).

Bez względu na to czy użytkowane są urządzenia z otwartą czy zamkniętą komorą spalania, wszędzie gdzie zamontowana jest instalacja gazowa, sprawna wentylacja zwiększa bezpieczeństwa. Jest to też istotne w przypadku wszelkich awarii.

 

Regularne przeglądy instalacji gazowej

Bardzo poważnie należy traktować zagadnienie regularnych przeglądów instalacji gazowej, dokonywanych przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. W budynkach wielorodzinnych bardzo często mieszkańcy ignorują informacje o przeglądach i w wyznaczonych terminach są nieobecni w lokalach. Stwarza to duże zagrożenie dla współlokatorów i stąd też uchylanie się od takich przeglądów obłożone jest dodatkowymi kosztami i sankcjami prawnymi. Regularne przeglądy są konieczne ponieważ w okresami między nimi trudno jest kontrolować poczynania poszczególnych lokatorów związane z użytkowaniem instalacji. A niebezpieczeństwo mogą stwarzać wszelkie samodzielne przeróbki instalacji bez udziału osób z uprawnieniami czy też złe podłączenie nowego sprzętu. O ile w przypadku domów jednorodzinnym konsekwencje takich działań dotyczą przede wszystkim właściciela domu i jego rodziny, w przypadku domów wielorodzinnych zagrożenie obejmuje inne rodziny.

Jakich czynności wymaga bezpieczne użytkowanie instalacji gazowych?

  • Badanie stanu technicznego instalacji gazowej – przez co rozumiemy połączenia oraz sprzęt, taki jak kuchenki czy piece
  • Ocena dostępu do elementów instalacji gazowej (np. rury nie powinny być zabudowane)
  • Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych (wykonuje to kominiarz)

Konserwacja instalacji gazowej

Tak jak wszystkie urządzenia, kuchenki, piece gazowe, grzejniki a nawet rury i zawory, wymagają kontroli i czasem naprawy. Jest to szczególnie ważne w przypadku starych urządzeń, którym skończyła się już gwarancja. Takich napraw i konserwacji muszą zawsze dokonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami – jak na dziś wymagane są do tego uprawnienia G3.

Bądźmy przygotowani na awarie instalacji gazowej

Awarie instalacji gazowej i jej rozszczelnienie może być wynikiem wielu różnych zdarzeń. Bywa, że instalacja ulega zniszczeniu w wyniku katastrof budowlanych, takich jak zawalenie się budynków lub ścian. Możliwe jest też przecięcie rur w trakcie prac budowlanych. W takich przypadkach mieszkańcy budynku powinni wiedzieć gdzie znajdują się zawory gazowe, aby odciąć wypływ gazu. Warto też stosować dobrej jakości czujniki gazu, które zaalarmują nas o ewentualnych nieszczelnościach w instalacji.

Zobacz także

Nasi partnerzy